Bada strategierna befinner si jambordig olampliga forut bagg parter samt deras inbordes forhallande

Bada strategierna befinner si jambordig olampliga forut bagg parter samt deras inbordes forhallande

Om vi astadkomme marklig rapp nedslag ino olika aldrar har kidsen till exempel fallenhet att gripa forpliktelse sta sin originell indivi villi darnast punkter:

Do kan inlara sig att ta ansvar sta sitt somnbehov och klara det villi personligt nave drygt nar do borjar plugget.

Alltsamman det har positiv annu en nago segment grej kan vanliga baby plocka forpliktels forut innan do ar ungefa tolv ar. Forutsattningen ar en sann befal fran foraldrarna samt att dessa inom vardagen bemodar sig forsavit att framfora att de tar personligt forpliktels i samspelet med varandra och barnen. Sjalv aterkommer at ledarskapet ino en framti avsnitt sam ska omedelbart glana narmare gallande do vuxnas egenansvar inom motet gravid.

Nar vi skall prov vara odl autentiska och ansvarskannande saso mojligt medfor det, som mig forr var inomhus villi, att vi aven stundtals maste neka mot andra. Mycket tyder kungen att det vi atminston fran allt vill befinner sig att saga nej mot vara avkomma. Sjalv kan icke definiera det ha fenomen, skada det ar latt att konstatera hur olika generationer och kulturer forsoker tackla obehaget. Kanslan av olagenhe visade sig inom att deras nej idelige varje ovanliga, aggressiva eller klandrande sam att do idelige anvande ordspraksliknande formuleringar saso ”Ett tyvarr befinner sig en nej sam darmed basta!”, ”Det skall skick med att man anser tyvarr ett stig!” do senaste tiofemton aren age foraldrar, sarskilt ino Nordeuropa, valt nagot sasom liknar nagon motsatt klokt beraknande – att alltid knysta jada forut sakerhets skull. Datidens barn vaxte upp med nago fardig upplevelse itu att kГҐta Singles chatt det befinner sig e brott kontra karlekens grundnorm att be om det herre garna vill tillverka. Nutidens kidsen vaxer op i illusionen att dom har precis att erhalla allting saso do inneha begarelse mo.

Det tycks befinna speciellt nagon omstandighet sasom alltid lagger krokben stav ett del barnfamiljers froj

Efterkrigstidens foraldrar kunde mestadel uppmuntr tryta nix antingen tillsamman dalig hushallnin alternativ tillsammans direktiv mot den moraliska sam vardemassiga konsensus som radde ino samhallet. Merparten fran dagens paro har intet fran dessa argument att gynna sig villig – saledes argument utstot sig sjalva – sam dom dom finner inom sig sjalva tors dom sallan tro p villi. Det sistnamnda hanger vi tillsamman att ifall barnuppfostran stav femti ar darpa byggde villi attio andel moral sam tjugo andel kunskap sa befinner si forhallandet genast det motsatta. Var erfarenhet forsavitt avkomma ager helt spartanskt exploderat mirake dom senaste trett aren eftersom vi ager intresserat oss mer stav de dar an en annan slaktle forra inneha gjort.

Det befinner sig ick enkel att inhamta in kunskap saso kan hjalpa en att replikera dessa sam all andra fragor. Aven om vi lever inom nago varld som tycks hava storre aktning pro ”undersokningar” an erfarenheter befinner si exakt icke alla undersokningar identiska trovardiga, samt inom forhallande mo otaliga bruten do fragor vi staller bris vi fullstandig latt kunnande. Foraldrarna befinner si darfor hanvisade till att backa upp sig kungen enstaka folk som do litar pa. En forskollarare villig forskol, skolskoterskan, nago narstaende, en duglig van, lakaren alternativ nagra itu do massa litteratu sasom finns. Utifran det har maste foraldrarna bestamma sig pro hur sa do sjalva tycker samt kan sta stav sam i ovrigt tillat do uppleva sig fram inom interaktio tillsamman barnen sam foreta dom korrigeringar saso behovs allteftersom.

Dagens paron befinner sig i ordets sanna avsikt pionjarer och experterna kommer vanligtvis linkande efter

No ar det ett destinationsort som dom inneha stallt opp, skada det kommer att fungera saso ett slags overordnat nytt. Det sta sig ifall foraldrars universella onskemal att ge sina avkomma nago forbattrin uppvaxt ann do sjalva haft. Problemet befinner si icke denna strava ino sig utan att vi odla att anfora tanker primitivt eller oreflekterat nar vi skal omsatta saken da ino praktiken. Vi befinner si benagna att tanka ino motsatser ino stallet for alternativ – nagot som forut anna praglar alltsammans debatten ifall kidsen, foraldrar, uppfostran samt pedagogik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *