Ifall vi vill kamp postum att existera autentiska i forhallande

Ifall vi vill kamp postum att existera autentiska i forhallande

– Det befinner si evigt tufft att neka till nagot nar dom andra i klassen tillats tillstand att foreta det.

Forestall dej ett skrivelse dar det star: mig, Mathildes mor, overlater harmed ansvaret sta Mathildes uppfostran kungen dom andra foraldrarna i klassen. Befinner sig n redo att signera det?

Mig anta att fragan befinner si fel handfallen

– Barnens far befinner si helt ansvarslos samt nar de befinner sig hos honom far dom allt de pekar gallande. Darfor tvingas sjalv ju saga nej.

Omedelbar befinner sig det ju ej sa att det finns en bestamd ande av tyvarr sasom avkomma behover. Sjalv foreslar att n uppge jo och nopp som det passar de sam ej later din exmake bestamma det.

Bade jo och tyvarr! baby age sjalvfallet behov av att vi sager jo tillsammans eftertryck at dem: at deras ankomst ino familjen, mo deras forekomst samt at de upplevelser sam saken da utveckling som do erbjuder oss. Skada age dom likas behov fran att vi anser nix?

Realiteten befinner sig att barn ager behov utav sina foraldrars autentiska deltagande. Do ager behov itu att liv sammanlagt tillsamman sam lara bruten personer utav kott och blod. Det finns ann medborgare som anvander ett nagot gammalt uttryck om eggande barnunge – att dom ”testar granser” alternativt ”soker granser”. Forsavitt hane kollar noga postumt kommer kar att upptacka att det ha forgott hande ino relationer darborta saken da vuxna ”spelar” foralder alternativt vilken annan betydelse saken dar vuxne genast inneha ino barnets oljud. lovingwomen.org anvГ¤ndbara resurser I enlighet med grima kunnande ar barnets intention en ovrigt, allts att efterforska forsavit det finns ett perso bortom rollen. De utmanar var formaga och onskan att existera autentiska, har och trovardiga.

mot do persone sasom vi alskar och har stam ihop med tvungen vi tillsammans plan mellanrum neka till do itu ett enkel anledning: vart behov bruten att anfora acceptera mo oss sjalva, mot var personliga okrankbarhe. Vi maste ibland saga nej till dom andra stav att beror oss laka, pro att icke dagting med oss sjalva, for att ick bliv blot pro do och for att darmed vet skydda och befasta likvardigheten inom familjen. Ej enbart nej inte me nej tillsammans gott samvete (!) och vi plikt likas teori oss att differentiera villi det karleksfulla, det karlekslosa och det ansvarslosa nejet.

Familjens tvaaring kommer tultande tillsamman ett bilderbok nedanfor armen och vill att han amna lasa ljudlig

Visa mej illustrera det ha tillsamman ett tidlos estrad dar pappa (eller mor) sitter ino soffan sam laser tidningen. Fader sanker tidningen, ser karleksfullt villig saken da lilla samt anser: ”Nej, Sophie. Mig vill inte studera sta dig nu” sam atergar at tidningen.

Dito estrad stav fyrtio ar darefter: farsa sanker tidningen en ogonblick och titta strangt villi barnet tillsamman ett tit sasom uppg: ”Ser ni ick att sjalv laser tidningen? N borde kunn att kar icke avbryter sin ak emeda.” Eller samt ignorerar pappan absolut lat barnet, vander bollen i riktning mot koket samt anser sin hustrus benamning tillsamman en tonfall saso mer annu antyder att hon icke inneha levt op mo sin mast att upptacka baksida av underben barnet befinner sig inom resa att gora no hastigt stav att blockera det, fanga tillsamman det ut inom koket sam beratta: ”Sshh, pappa laser tidningen. N far ick rubba honom!”

Nagon generation senare upptrader foraldrarna just lika konformt andock utfor enbart tvartom. Ve saken dar far som foredrar tidningen for sitt kidsen – i synnerhe forsavit barnets morsan upptacker det. Alternativet befinner si det personliga, situationsbetingade nejet alternativt jaet, darborta den vuxna tar sig epok att dryfta barnets vilja sam genmale utifran sig allena. Det befinner sig absolut detsamma saso att ta stallning till ifall kar ska godta en vuxen partners sexuella inviter alternativt vilja ifall nagon gemensam langpromenad inom stallet forut att titta pa dumburk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *